Đầu tư kéo dài tuyến metro số 1 về Bình Dương, Đồng Nai

Tổng mức đầu tư hơn 3,7 tỷ USD (tương 86 ngàn tỷ đồng), dự kiến sử dụng nguồn vốn đầu tư công, kéo dài tuyến metro số 1 về Bình Dương, Đồng Nai.

Theo báo cáo phương án đầu tư của đơn vị tư vấn, việc kéo dài tuyến metro số 1 về Bình Dương, Đồng Nai được chia làm 3 đoạn, tổng chiều dài 53,3 km. Tổng mức đầu tư hơn 3,7 tỷ USD (tương 86 ngàn tỷ đồng), dự kiến sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Đầu tư kéo dài tuyến metro số 1 về Bình Dương, Đồng Nai - Ảnh 1.

Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai về phương án đầu tư kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành – Suối Tiên (metro số 1) kết nối với tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, để có cơ sở báo cáo UBND các địa phương xem xét, thống nhất phương án kéo dài tuyến metro số 1, xin ý kiến Bộ Giao thông Vận tải trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương và Đồng Nai sớm có văn bản góp ý về phương án đầu tư.

Trong đó, tập trung có ý kiến về quy hoạch; hướng tuyến; vị trí các nhà ga trên tuyến; phương án phân chia các dự án thành phần; đề xuất nguồn vốn đầu tư cho các dự án thành phần; cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; kế hoạch thực hiện…

Theo Hà Trần

Báo Công Thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *