Chủ đầu tư “nợ” sổ hồng của khách hàng bị phạt tới 1 tỷ đồng?

Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có quy định chủ đầu tư không nộp hồ sơ làm thủ tục cấp Giấy cho người mua có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và lấy ý kiến các tổ chức và cá nhân.

Theo Dự thảo, chủ đầu tư chậm làm sổ hồng cho người mua căn hộ chung cư thì hình thức và mức xử phạt tương ứng với thời gian và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đồng tới 1 tỷ đồng.

Thứ nhất, trường hợp từ 50 ngày đến 6 tháng, sẽ phạt tiền từ 10- 30 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 30 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất;

Mức phạt tiền từ 30- 50 triệu đồng với trường hợp vi phạm từ 30 đến dưới 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất;

Trường hợp vi phạm từ 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất trở lên có thể bị phạt tiền từ 50- 100.000.000 đồng.

Thứ hai, thời gian từ trên 6 tháng đến 9 tháng có thể phạt tiền từ 30- 50 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 30 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất;

Phạt tiền từ 50- 100 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 30 đến dưới 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất. Phạt tiền từ 100- 300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất trở lên.

Thứ ba, trường hợp từ trên 9 tháng đến 12 tháng, có thể bị phạt tiền từ 50- 100 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 30 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất;

Mức phạt sẽ tăng lên từ 100- 300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 30 đến dưới 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất.

Trường hợp vi phạm từ 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất trở lên có thể sẽ bị phạt tiền từ 300- 500 triệu đồng.

Thứ tư, trong trường hợp từ 12 tháng trở lên sẽ bị phạt tiền từ 100- 300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 30 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất.

Phạt tiền từ 300- 500 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 30 đến dưới 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất.

Còn với trường hợp vi phạm từ 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất trở lên, mức phạt cao nhất có thể từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Dự thảo quy định, thời gian vi phạm được tính từ ngày chủ đầu tư bàn giao nhà ở, công trình xây dựng, đất cho người mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp chủ đầu tư đã khắc phục sai phạm sau thời hạn quy định tại khoản 7 Điều 26 của Luật nhà ở và khoản 4 Điều 13 của Luật kinh doanh bất động sản thì thời gian vi phạm được tính đến ngày chủ đầu tư khắc phục sai phạm.

Trường hợp trong một dự án mà chủ đầu tư vi phạm ở nhiều mức thời gian khác nhau đối với các căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất khác nhau thì tính tiền phạt theo từng mức phạt quy định của Nghị đinh nhưng tổng số tiền phạt không được vượt quá 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định các đơn vị vi phạm phải khắc phục hậu quả, buộc nộp hồ sơ hoặc cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất tự nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Minh Minh

Đời sống Pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *