Bình Dương đón loạt dự án lớn, quy mô gần 1,5 tỷ USD

Ngày 15/4, tỉnh Bình Dương đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương và giấy chứng nhận đầu tư cho hàng loạt dự án hạ tầng, bất động sản, công nghiệp…

Cụ thể, trong lĩnh vực hạ tầng, có 3 dự án hạ tầng được chấp thuận chủ trương đầu tư gồm: Dự án cảng cạn An Sơn của Tổng Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ với tổng vốn đầu tư 1.504 tỷ đồng. Dự án cụm công nghiệp Tam Lập 2 của Công ty TNHH Trung Hậu, tổng mức đầu tư 585 tỷ đồng. Dự án cụm công nghiệp An Lập của Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng An Lập, mức đầu tư 456 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực bất động sản, có 6 dự án được trao quyết định đầu tư. Trong đó, có dự án Nhà ở an sinh xã hội – Khu 5 Định Hòa, tổng vốn đầu tư 1.590 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Một Thế Giới – The One World, tổng mức đầu tư 14.807 tỷ đồng. Dự án khu nhà ở chung cư cao tầng – thương mại dịch vụ Tầm Nhìn Xanh. Dự án khu căn hộ thương mại, văn phòng Thiên Hà Hạnh Phúc tổng mức vốn 1.061 tỷ đồng…

Bên cạnh các dự án trao quyết định chủ trương đầu tư, tỉnh Bình Dương cũng trao giấy chứng nhận đầu tư cho 8 doanh nghiệp với tổng mức đầu tư 223,7 triệu USD.

Một số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới gồm: Dự án của Công ty TNHH Kiswire Việt Nam, mức đầu tư 22,7 triệu USD. Dự án của Công ty TNHH Protron Electrical, mức đầu tư 26 triệu USD. Dự án của Công ty TNHH Vorxen Electrical, vốn đầu tư 22 triệu USD…

Ngoài ra, một số dự án được chấp thuận tăng vốn đầu tư như: Công ty TNHH Paihong Việt Nam, tăng vốn đầu tư 65 triệu USD. Công ty TNHH Giant Manufacturing Việt nam, tăng vốn 23 triệu USD. Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam, tăng vốn 11 triệu USD.

Lê Na

Đời sống Pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *