UBND tỉnh Bình Dương thu hồi đất của Tỉnh ủy để cho thuê trái luật

Thanh tra Chính phủ xác định, việc UBND tỉnh Bình Dương thu hồi đất của 4 cơ quan thuộc Tỉnh ủy Bình Dương để cho thuê không qua đấu giá là trái luật.

 Ngày 28/9, Thanh tra Chính phủ có Thông báo số 2181/TB-TTCP, thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong một số lĩnh vực tại tỉnh Bình Dương thời kỳ 2011-2019.

Kết luận Thanh tra xác định, việc UBND tỉnh Bình Dương thu hồi trụ sở nhà, đất của Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nhà khách Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương thuê để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là trái với quy định tại Điều 118 Luật Đất đai 2013.

UBND tỉnh Bình Dương thu hồi đất của Tỉnh ủy để cho thuê trái luật - Ảnh 1.
Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (Ảnh: Chu Tuấn)

Việc làm này còn “vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 43, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; khoản 1, Điều 7, Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 1, Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 16/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ”, Kết luận Thanh tra chỉ rõ.

Theo Thanh tra Chính phủ, mặc dù UBND tỉnh Bình Dương đã chủ động ban hành Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 15/4/2021, thu hồi Quyết định 1939/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 về việc cho thuê 4 trụ sở nhà đất nói trên, tài sản của Nhà nước đã được thu hồi, chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng nhưng UBND tỉnh cần chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xây dựng và trình phương án quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các cơ sở nhà, đất đã thu hồi.

Về hành chính, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân sai phạm trong việc tham mưu ban hành Quyết định 1939/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Bình Dương, về việc thu hồi 4 trụ sở nhà, đất của Tỉnh ủy cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương thuê không qua đấu giá phải thu hồi quyết định.

Về công tác quản lý, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chấm dứt ngay việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao đất, cho thuê đất công, đất sạch do Nhà nước trực tiếp quản lý không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Kiểm tra, rà soát để chấn chỉnh và nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định 173/TTg-KTN ngày 28/1/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương.

Kiểm tra, rà soát các cơ sở nhà, đất và tài sản gắn liền với đất dôi dư của các cơ quan, tổ chức sử dụng không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh và xử lý theo quy định.

Chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xây dựng và trình duyệt phương án quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả 4 cơ sở nhà, đất đã thu hồi.

Tiếp tục lập, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng theo quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm sử dụng có hiệu quả tài sản công.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố rà soát, sớm xử lý dứt điểm để thu hồi các thửa đất công bị lấn chiếm đã được nêu ở phần kết quả thanh tra và kết luận.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Tài chính (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 167 tỉnh) phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, lập hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà đất công còn lại để quản lý, sử dụng theo quy định.

Theo Phong Vân

Công Thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *